142 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 142.

САЊАЛО.

РОМАН.

МИЛОРАДА П. ШАПЧАНИНА.

У РЕДАКЦИЈИ И С ПРЕДГОВОРОМ.

ДР. ЈОВАНА СКЕРЛИЋА.

БЕОГРАД.

Штампарија „Доситије Обрадовић“ - Кнегиње Љубице ул. 6.

Димитрија Гавриловића (пређе Аце Станојевића)

1912.