Нове : ELTeC издање

Нове : роман
Београд

Јурмуса и Фатима или Турска сила сама себе једе: прича о ослобођењу шест округа 1832-1834 : ELTeC издање

Јурмуса и Фатима или Турска сила сама себе једе: прича о ослобођењу шест округа 1832-1834
Београд

Драгоцена огрлица: прича у своје време : ELTeC издање

Драгоцена огрлица: прича у своје време

Рајко од Расине: приповетка с краја XVII века : ELTeC издање

Рајко од Расине: приповетка с краја XVII века

Сањало : ELTeC издање

Сањало
Београд

Једна женидба : ELTeC издање

Једна женидба
Београд

Десет пара: прича из живота у вароши : ELTeC издање

Десет пара: прича из живота у вароши
Београд

Поета и адвокат : ELTeC издање

Дела (Поета и адвокат (231-271))
Београд

Мој кочијаш : слике 1883 године : ELTeC издање

Мој кочијаш : слике 1883 године
Београд

Иконија везирова мајка: приповетка из XVII века : ELTeC издање

Иконија везирова мајка: приповетка из XVII века

Прве жртве: приповетка из српске прошлости : ELTeC издање

Прве жртве: приповетка из српске прошлости

Божићна печеница : приповетка : ELTeC издање

Божићна печеница : приповетка
Београд

Сељанка : приповетка из сеоског живота : ELTeC издање

Сељанка : приповетка из сеоског живота
Београд

Радетића Мара: приповетка из сеоског живота : ELTeC издање

Радетића Мара: приповетка из сеоског живота
Београд

Ивкова слава : ELTeC издање

Ивкова слава
Београд

Господа сељаци: приповетка : ELTeC издање

Господа сељаци: приповетка

Увела ружа : ELTeC издање

Увела ружа
Београд

Порушени идеали : ELTeC издање

Порушени идеали : роман
Београд

Једна угашена звезда : ELTeC издање

Једна угашена звезда : илустровани роман
Београд

Покојникова жена : ELTeC издање

Покојникова жена
Београд

Хаџи-Ђера : ELTeC издање

Хаџи-Ђера : приповетка
Београд

Просиоци : ELTeC издање

Просиоци
Београд

Новац : роман из београдског живота : ELTeC издање

Новац : роман из београдског живота
Мостар

Калуђер и хајдук : приповетка о последњим данима Србије у XV веку : ELTeC издање

Калуђер и хајдук : приповетка о последњим данима Србије у XV веку
Београд

У фронт : приповетка из живота једног бившег краља : ELTeC издање

У фронт : приповетка из живота једног бившег краља
Београд

Васа Решпект : ELTeC издање

Васа Решпект : роман
Београд

Чедомир Илић : ELTeC издање

Чедомир Илић
Београд

Ђакон Богородичине цркве : ELTeC издање

Ђакон Богородичине цркве
Загреб

Брђани : ELTeC издање

Брђани
Београд - Сарајево

Општинско дете: роман једног одојчета : ELTeC издање

Општинско дете
Београд

Бабадевојка : ELTeC издање

Бабадевојка
Кикинда

Неједнака браћа : приповетка за народ : ELTeC издање

Неједнака браћа : приповетка за народ 1
Нови Сад

Потрошене речи : ELTeC издање

Потрошене речи
Београд

Један од многих : роман из престоничког живота : ELTeC издање

Један од многих : роман из престоничког живота
Београд