КЊИГЕ ЗА НАРОД

ИЗДАЈЕ „МАТИЦА СРПСКА“ - ИЗ ЗАДУЖБИНЕ ПЕТРА КОЊЕВИЋА

СВЕСКА 61

НЕЈЕДНАКА БРАЋА

ПРИПОВЕТКА ЗА НАРОД

НАПИСАО

СТЕВАН МАМУЗИЋ

I

НАКЛАДОМ СРП. КЊИЖАРЕ И ШТАМПАРИЈЕ

БРАЋЕ М. ПОПОВИЋА У НОВОМ САДУ

1896.