ДЕСЕТ ПАРА

ПРИЧА ИЗ ЖИВОТА У ВАРОШИ

НАПИСАО

М. Ђ. Милићевић

У БЕОГРАДУ

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА

1881