СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

КОЛО XXII. БР. 148.

ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ.

ВАСА РЕШПЕКТ.

РОМАН.

У РЕДАКЦИЈИ И С ПРЕДГОВОРОМ.

Др. ЈОВАНА СКЕРЛИЋА.

БЕОГРАД.

НОВА ШТАМПАРИЈА „ДАВИДОВИЋ“ - ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1913.