„У ФРОНТ“

ПРИПОВЕТКА ИЗ ЖИВОТА ЈЕДНОГ БИВШЕГ КРАЉА

ОД

ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА.

БЕОГРАД

ШТАМПАРИЈА ЂОРЂА МУНЦА И М. КАРИЋА

1913.