90 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 90

ХАЏИ - ЂЕРА

ПРИПОВЕТКА

НАПИСАО

Драгутин Ј. Илић

БЕОГРАД

Штампано у Штампарији Д. Димитријевића

1904.