Д-ру Ђури Даничићу

У ЗНАК ВЕЛИКОГ ПОШТОВАЊА И ПРИЈАТЕЉСТВА

КЊИЖИЦУ ОВУ

НАМЕЊУЈЕ

ПИСАЦ