БОРИСАВ СТАНКОВИЋ

УВЕЛА РУЖА

ДРУГО ИЗДАЊЕ

БЕОГРАД, 1912

КЊИЖАРА С. Б. ЦВИЈАНОВИЋА