РАДЕТИЋА МАРА

ПРИПОВЕТКА ИЗ СЕОСКОГА ЖИВОТА

НАПИСАО

Мих. Сретеновић

БЕОГРАД 1895.

НАКЛАДОМ КЊИЖАРНИЦЕ ВЕЛИМИРА ВАЛОЖИЋА

ПАРНА ШТАМПАРИЈА Д. ДИМИТРИЈЕВИЋА, ЈЕЛЕНСКА УЛИЦА БР. 1.