12 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 12

ПРВЕ ЖРТВЕ

ПРИПОВЕТКА ИЗ СРПСКЕ ПРОШЛОСТИ

НАПИСАО

АНДРА ГАВРИЛОВИЋ

У БЕОГРАДУ

ШТАМПАНО У ДРЖ. ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1893