ДРАГОЦЕНА ОГРЛИЦА

ПРИЧА У СВОЈЕ ВРЕМЕ

написао

Л. Комарчић

БЕОГРАД

Штампарија Н. Стефановића и Друга

1880