108 ИЗДАЊЕ ЗАДУЖБИНЕ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА 108

ПРОСИОЦИ

РОМАН.

НАПИСАО

Л. КОМАРЧИЋ

БЕОГРАД

Штампарија Светозара Николића Обилићев Венац бр. 2.

1905

Цена 1 динар