ЈУГОСЛОВЕНСКА БИБЛИОТЕКА

I КОЛО IV КЊИГА

БОРИСЛАВ СТАНКОВИЋ

ПОКОЈНИКОВА ЖЕНА

ИЗДАВАЧ

КЊИЖАРНИЦА БОЖЕ О. ДАЧИЋА

БЕОГРАД

1907.