62 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 62

ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ

РОМАН

СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

БЕОГРАД.

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1900