55 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 55

ИВКОВА СЛАВА

ПРИПОВЕТКА

НАПИСАО

Стеван Сремац

У БЕОГРАДУ

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБОЈЕ

1899