ЈАНКО М. ВЕСЕЛИНОВИЋ

СЕЉАНКА

ПРИПОВЕТКА ИЗ СЕОСКОГ ЖИВОТА

СА 12 СЛИКА

ИЛУСТРОВАО

Влад. Тителбах

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1893

ЦЕНА 2 ДИНАРА