147 СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 147.

ЈЕЛЕНА Ј. ДИМИТРИЈЕВИЋ.

НОВЕ.

РОМАН.

БЕОГРАД.

НОВА ШТАМПАРИЈА ДАВИДОВИЋ - ЉУБ. М. ДАВИДОВИЋА.

1912.